Katalóg časopisov


Odborné poľnohospodárske časopisy

Zemědělec

Odborný a stavovský týždenník


Ročné predplatné 20,40 €

Rolnické noviny

Odborný a stavovský týždenník


Ročné predplatné 20,40 €

Farmář

Magazín pre modernú farmu


Ročné predplatné 14,40 €

Krmivářství

Odborný časopis zameraný na výživu zvierat a veterinárnu medicínu


Ročné predplatné 7,20 €

Mechanizace zemědělství

Odborný časopis pre poľnohospodársku a lesnú techniku


Ročné predplatné 19,20 €

Náš chov

Odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárnych lekárov


Ročné predplatné 19,20 €

Úroda

Odborný časopis pre rastlinnú výrobu


Ročné predplatné 19,20 €

Zemědělec v regionu

Měsíčník s informacemi ze zemědělství s regionálním zaměřením


Ročné predplatné 11,00 €

Veterinárna medicína

Veterinární klinika

Časopis pre klinickú prax zvierat záujmových chovov


Ročné predplatné 9,60 €

Veterinářství

Odborný a stavovský mesačník pre veterinárnych lekárov


Ročné predplatné 27,60 €

Časopisy pre mestá a obce

Moderní obec

Odborný časopis pre verejnú správu


Ročné predplatné 27,60 €

Odpady

Odborný časopis pre nakladanie s odpadmi a životné prostredie


Ročné predplatné 22,80 €

Komunálna technika

Časopis pre komunálne služby


Ročné predplatné 16,80 €

Energie 21/Alternativní…

Časopis o obnoviteľných zdrojoch energie


Ročné predplatné 9,00 €

Časopisy pre profesionálnych záhradníkov a floristov

Zahradnictví

Časopis profesionálnych záhradníkov


Ročné predplatné 16,80 €

Zahradnictví Ovocnářství

Časopis profesionálnych záhradníkov a ovocnárov


Ročné predplatné 0,00 €

Floristika/ProfiFlorista

Odborný časopis pre floristov a kvetinárov


Ročné predplatné 12,00 €