Obálka časopisu Moderní obec

Moderní obec Odborný časopis pre verejnú správu

Skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1211-0507
Počet strán 62 – 80
Cena na stánku 4,00 €
Vydanie za rok 12 vydanie
Vychádza od roku 1995

Varianty predplatného


Moderní obec ročné (12 vydanie)
elektronická verze
27,60 €

Moderní obec polročné (6 vydanie)
elektronická verze
13,80 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 2,30 €

Popis


Mesačník Moderná obec prináša praktické informácie pre fungovanie územných samosprávnych celkov a ich ďalší rozvoj. Zameriava sa na témy z oblasti ekonomiky a finančného riadenia, vrátane dotačného managementu obcí, miest a regiónov. Redakciu zaujíma aj spolupráca radníc s miestnymi firmami a podnikateľmi, problematika lokálnej ekonomiky, ale tiež novo sa presadzujúca téma chytrých miest - smart cities. Veľkú pozornosť časopis venuje životnému prostrediu, nakladaniu s odpadmi a vodohospodárskej problematike. V Modernej obci nájdete aj rubriky venované regionálnemu školstvu, sociálnej politike, bytovej výstavbe, verejnej zeleni, údržbe a vytváraniu verejného priestoru, starostlivosti o pamiatky, cestovnému ruchu, dopravnej obslužnosti, rovnako ako využívaniu informačných a komunikačných technológií či moderným spôsobom riadenia ľudských zdrojov. Čitatelia veľmi oceňujú aj rubriky Legislatíva a Právna poradňa. Moderná obec uverejňuje aj inšpiratívne skúsenosti radníc pri podpore miestnej kultúry, spolkovej činnosti, rozvoja športu a využívania voľného času.


Archív vydaní

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2024

č. 7/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: IT služby a ochrana dat
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2024

č. 6/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytrá obec
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Finanční produkty a pojištění pro města a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Doprava, dopravní systémy
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Zpětný odběr
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Ekonomika a finance
 • Managment
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Čistota obcí a nakládání s odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Úspory energií, veřejné osvětlení
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Městský mobilář, veřejná prostranství a zeleň
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Stavby a rekonstrukce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Elektromobilita a další alternativní pohony
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: IT služby a ochrana dat ve veřejné sféře
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytré obce a města
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Financování investic krajů, měst a obcí
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Doprava a udržitelná mobilita
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Zpětný odběr
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
2,30 €

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Nakládání s odpady a čistota obcí
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Stavby a rekonstrukce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Elektromobilita a další alternativní pohony
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: IT služby a ochrana dat
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytré obce a města
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Finance pro města a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Doprava a dopravní systémy
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Zpětný odběr
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: TÉMA Komunální technika, údržba travnatých ploch
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Čistota obcí a nakládání s odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Úspory energií, veřejné osvětlení
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Stavby, rekonstrukce, revitalizace
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Alternativní pohony
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: IT služby a ochrana dat
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Odpady a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytré obce, města a regiony
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Finance pro projekty obcí, měst a krajů
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Doprava a dopravní obslužnost
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: ZPĚTNÝ ODBĚR
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Komunální technika a údržba veřejné zeleně
 • + Komunální projekt roku 2020
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Úspory energie, veřejné osvětlení
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Stavby a rekontrukce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
2,30 €

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytré obce a města
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chytrá města
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Finanční produkty a pojištění pro města a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Martina Lisová, starostka Větrného Jeníkova: Mnohem těžší je vyjít s občany než s puberťáky
 • Kauza: Kraj řeší stovky správních řízení kvůli pochybením skládkařské firmy
 • Správa a rozvoj: Právnička roku 2019 Jana Zwyrtek Hamplová odpovídá na naše otázky
 • Ekonomika a finance: Strategie obce pro nakládání s penězi, jež nerostou na stromech
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Regín Vřeská, starostka Zbyslavic: Menší obce jsou kořením veřejné správy v Česku
 • Kauza: Když pozitivní motivace nefunguje, má nastoupit sankcenull Správa a rozvoj: Změní se závazná stanoviska ministerstev na nezávaznánull Životní prostředí: Izrael, země (i vodě) zaslíbená
 • Postřehy z mise do židovského státu
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
2,30 €

 • David Šimek, starosta Svitav: Náš systém motivace, jak se vrátit do komunity, funguje obousměrně
 • Příloha: Komunální projekt roku 2019 - představení všech projektů, které se této soutěže zúčastnily
 • Kauza: Rozpočtové určení daní se znovu vrací na scénu
 • Mají změny šancinull Správa a rozvoj: Reforma financování regionálního školství odstartovala
 • Co vše má obcím a školám přinéstnull
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Soutěž Komunální projekt roku 2019: Absolutní vítězství patří Hrádku nad Nisou a jeho starostovi Josefu Horinkovi
 • Kauza: Nekompetentní státní orgány a anonym dovedly starostku málem do vězení
 • Rozhovor: Nejen o pozorování bílých volavek se starostou Hamru na Jezeře Milanem Dvořákem
 • Legislativa: Resumé seriálu Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Zdeněk Hřib, primátor Prahy: Stát by měl obcím doplatit svůj dluh
 • Kauza: Pro mnohé menší municipální ČOV čistírenské kaly asi hned tak brzy problémem být nepřestanou
 • Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudu
 • Správa a rozvoj: Uvolní se starostům více ruce k práci pro obcenull
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Ladislava Rejsková, starostka Libotenic: Když dnes stát řekne optimalizace, v obcích nám naskakuje husí kůže
 • Evropská unie: Předseda Evropského výboru regionů K
 • - H
 • Lambertz odpovídal na obrázky Moderní obce
 • Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (10)
 • Ekonomika a finance: Rozpočet obce na rok 2020 - fakta k sestavování rozpočtů
 • (2)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Barbora Arndt, starostka Suchohrdel: Lidé dnes musejí mít důvod k tomu, aby se rozhodli trvale žít v malé obci
 • Správa a rozvoj: Vzkaz místostarostovi Vendolí aneb Sporné části zákona o střetu zájmů otravují život komunální politikům
 • Legislativa: Nerovná role obcí a měst při pořizování územní studie krajiny správního obvodu ORP
 • Ekonomika a finance: Rozpočet obce na rok 2020 - fakta k sestavování rozpočtů (1)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Antonín Stodůlka, starosta Chvalčova: Obec obcí dělá až pevná pospolitost lidí
 • Životní prostředí: K vyhledání úniků pitné vody z vodovodních řadů na Berounsku a Hořovicku slouží satelitní snímky
 • Kauza: Kontroverzní těžba štěrkopísku v Uherském Ostrohu: Vyhraje soukromý, či veřejný zájemnull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (8)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Miroslava Švaříčková, starostka Brtnice: Památky a tradice žijí spolu
 • Kauza: Sonda v městech, kde sestavují pořadník žadatelů o bydlení
 • Správa a rozvoj: Předseda SMO ČR František Lukl: Pokud dnes cokoliv dostatečně hlasitě nevykřičíte do světa, jako by to ani neexistovalo
 • Správa a rozvoj: Rozhovor s předsedkyní Unie sebevědomé samosprávy Janou Zwyrtek Hamplovou
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Zdeněk Ryšavý, starosta městyse Okříšky: I za útlumu ekonomiky by obce měly investovat, ale na základě strategické koncepce svého dalšího rozvoje
 • Kauza: Chová se stát k obcím vstřícně, když se zbavuje svého nepotřebného majetkunull Správa a rozvoj: Vstup prodejen z menších sídel do kvalitní franšízové sítě by mohl přibrzdit jejich pokračující úbytek
 • Téma: Obce a odpady: Ministr Richard Brabec o změnách, s nimiž musí počítat obce při nakládání s odpady
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
2,30 €

 • David Vodrážka, starosta Prahy 13: Vždy se sám sebe ptám, co daný krok přinese občanovi. Životní prostředí: Návrh nového zákona o odpadech hledá konsenzus.
 • Kauza: Byznys s chudobou lze porazit jen přiškrcením státního penězovodu, z něhož bezdůvodně a vydatně čerpá. Legislativa: Majetkopárvní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (5)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Lubomír Žmolík, starosta obce Lipová-lázně: Turisté jsou u nás vítáni, ale někdy je jich mnoho
 • Správa a rozvoj: Představujeme čtrnáct uchazečů o titul Historické město roku 2019
 • Kauza: Zálohování PET lahví a plechovek by bylo přínosem, tvrdí studie
 • Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (4)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Jana Plamínková, starostka Slivence a pražská zastupitelka: V Praze chybí kompostárny
 • Ekonomika a finance: S ministryní financí Alenou Schillerovou nejen o rozpočtovém určení daní
 • Kauza: Topím, topíš, topíme, všichni se tu dusíme
 • Jak fungují kontroly kotlů v praxi
 • Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (3)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Petr Helekal, starosta Dolní Čermné: Lepší prostořekost než trapné mlžení
 • Správa a rozvoj: S ministryní Klárou Dostálovou nejen o příštím programovém období Evropské unie
 • Kauza: Diskuse o způsobu jmenování ředitelů škol ještě nekončí
 • Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů (2)
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Karolína Koubová, primátorka Jihlavy: Změnu za vás nikdo neudělá
 • Správa a rozvoj: Stát ušetří
 • Přestupků přibude
 • Jak moc však budou bity obcenull Kauza: Stavební právo čeká další rekodifikace
 • Bude už konečnánull Legislativa: Majetkoprávní jednání obcí a měst v judikatuře soudů
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Jan Birke, starosta Náchoda: V čele radnice denně nosíte kůži na trh
 • Ekonomika a finance: Starostové v roli andělů v pekle a tři předpoklady rozvoje obce
 • Kauza: Úředníci z Prahy, vítejte jako kvalifikované pracovní síly v krajských metropolích
 • Příloha: Přehled všech projektů ze soutěže Komunální projekt roku 2018
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Alena Kacířová, starostka Dobratic: Role obce je v budování hardwaru
 • Kauza: Kůrovcová kalamitanull Zatím jsou biti vlastníci lesů
 • Ale časem můžeme citelně tratit všichni
 • Správa a rozvoj: Výzva k obnově a zatravnění historických polních cest v majetku obcí
 • Legislativa: Darovací smlouvy žádané radnicemi od občanů
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Co "tváře" Moderní obce z jejích posledních dvanácti čísel přejí naší republice a územní samosprávěnull
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Milan Rác, starosta Zlatých Hor: Z těžby zlata jsme se přeorientovali na rozvoj turistického ruchu
 • Kauza: Může se obec bránit proti praktikám developerů, ale jaknull Legislativa: Jak předat funkci starosty až to přijde
 • Životní prostředí: Chystáte letos oslavu k 28
 • říjnunull Zasaďte na ní unikátní strom
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Alena Rašková, primátorka Prostějova: Úsměv je mocná zbraň
 • Ekonomika a finance: Nad loňským hospodařením malých obcí
 • Legislativa: Vyhlašování oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů
 • Správa a rozvoj: Jak je to s kriminalitou velených zástupců územních samosprávnull
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Bezpečné obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Odpady a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Finanční produkty pro města a obce
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Lukáš Vlček, starosta města Pacov: Jsem sice extrémně soutěživý typ, ale naučil jsem se i prohrávat
 • Kauza: Kriminalizace samosprávy překračuje únosnou mez
 • Správa a rozvoj: Představení vítězů krajských kol soutěže o titul Historické město roku 2017
 • Ekonomika a finance: Hospodaření obcí v roce 2017 ve stylu Dr
 • Jekyll & pan Hyde
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Veřejná zeleň
 • Jak mít krásně rozkvetlou vesnicenull Zapojte po francouzsku občany! Kauza: Nápojové PET obaly
 • Co s nimi - zpoplatnit, nebo ještě lépe tříditnull Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (2): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají
 • Josef Vondráček, starosta Rožmitálu pod Třemšínem: Šíříme kulturu i za les
Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Zpětný odběr
 • Blanka Karešová, starostka Máslojed: Odměnou mně je hojná účast na akcích
 • Kauza: Chceme-li zachovat obydlené vesnice, musí v nich fungovat také internet
 • Legislativa: Dispozice s nemovitostmi (1): Na co radnice nesmí zapomínat a co přesto někdy zapomínají
 • Správa a rozvoj: Zajištění výkonu veřejné správy na území statutárních měst bývá provedeno rozdílně
 • Je to dobřenull