Obálka časopisu Moderní obec

Moderní obec odborný časopis pre verejnú správu

skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1211-0507
počet strán 62 - 80
cena na stánku 3,80 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1995

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
27,60 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
13,80 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 2,30 €

Popis


Mesačník Moderná obec prináša praktické informácie pre fungovanie územných samosprávnych celkov a ich ďalší rozvoj. Zameriava sa na témy z oblasti ekonomiky a finančného riadenia, vrátane dotačného managementu obcí, miest a regiónov. Redakciu zaujíma aj spolupráca radníc s miestnymi firmami a podnikateľmi, problematika lokálnej ekonomiky, ale tiež novo sa presadzujúca téma chytrých miest - smart cities. Veľkú pozornosť časopis venuje životnému prostrediu, nakladaniu s odpadmi a vodohospodárskej problematike. V Modernej obci nájdete aj rubriky venované regionálnemu školstvu, sociálnej politike, bytovej výstavbe, verejnej zeleni, údržbe a vytváraniu verejného priestoru, starostlivosti o pamiatky, cestovnému ruchu, dopravnej obslužnosti, rovnako ako využívaniu informačných a komunikačných technológií či moderným spôsobom riadenia ľudských zdrojov. Čitatelia veľmi oceňujú aj rubriky Legislatíva a Právna poradňa. Moderná obec uverejňuje aj inšpiratívne skúsenosti radníc pri podpore miestnej kultúry, spolkovej činnosti, rozvoja športu a využívania voľného času.


Archív vydaní

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: TÉMA Komunální technika, údržba travnatých ploch

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Zpětný odběr

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Doprava a dopravní systémy

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Finance pro města a obce

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Chytré obce a města

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Obce a odpady

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: IT služby a ochrana dat

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Elektromobilita a další alternativní pohony

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Stavby a rekonstrukce

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Komunální technika a údržba veřejné zeleně + Komunální projekt roku 2020

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: ZPĚTNÝ ODBĚR

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Doprava a dopravní obslužnost

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Finance pro projekty obcí, měst a krajů

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Chytré obce, města a regiony

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Odpady a obce

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: IT služby a ochrana dat

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Alternativní pohony

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Stavby, rekonstrukce, revitalizace

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Městský mobiliář, veřejná prostranství a zeleň

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Úspory energií, veřejné osvětlení

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
2,30 €

Téma: Čistota obcí a nakládání s odpady

Obálka titulu Moderní obec - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
2,30 €

Téma: Komunální technika, čistota obcí a svoz odpadů