Obálka časopisu Náš chov

Náš chov odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárnych lekárov

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 0027-8068
počet strán 72 - 88
cena na stánku 2,70 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1941

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
19,20 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
9,60 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,60 €

Popis


Časopis Náš chov sa špecializuje na všetky aspekty chovateľskej činnosti z pohľadu plemenárskej práce, výživy zvierat aj technológie ich ustajnenia. Pravidelná Téma mesiaca a Príloha časopisu tvoria jeho neoddeliteľnú, špecializovanú súčasť.


Archív vydaní

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Šlechtění, reprodukce a péče v průběhu březosti

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Péče o mláďata

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Výroba objemných krmiv, pastevní technologie

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov prasat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Produkce mléka a jeho kvalita

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zootechnická práce, hygiena, tepelný stres

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Technologické inovace a smart farming

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Stavby a rekonstrukce v ŽV

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov skotu, ovcí a koz

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov drůbeže

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Systémy krmení a výživa zvířat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov hospodářských zvířat a životní prostředí

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Péče o mláďata Speciální příloha: SMART FARMING

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Objemná krmiva a pastevní technologie

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zootechnická práce, hygienické podmínky v chovech

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov prasat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Produkce mléka a jeho kvalita

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zootechnická práce, tepelný stres, hygiena

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov skotu, ovcí a koz

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov drůbeže Procházka Zemí živitelkou Národní výstava hospodářských zvířat v Brně Chovatelé nosnic chtějí sektor rozvíjet, ne zachraňovat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Systémy krmení a výživy zvířat RNA ve spermiích skotu Automatické dojení pro velké mléčné farmy Význam mikroprvků ve výživě hyperplodných prasnic

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Onemocnění hospodářských zvířat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Onemocnění hospodářských zvířat