Obálka časopisu Náš chov

Náš chov odborný časopis pre chovateľov hospodárskych zvierat a veterinárnych lekárov

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 0027-8068
počet strán 72 - 88
cena na stánku 2,70 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1941

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
19,20 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
9,60 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,60 €

Popis


Časopis Náš chov sa špecializuje na všetky aspekty chovateľskej činnosti z pohľadu plemenárskej práce, výživy zvierat aj technológie ich ustajnenia. Pravidelná Téma mesiaca a Príloha časopisu tvoria jeho neoddeliteľnú, špecializovanú súčasť.


Archív vydaní

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Management farem a netradiční chovy
 • Kvalita hovězího masa z pastviny na talíř
 • Welfare v ekologických chovech prasat
 • Proč cvičit lamy a možnosti jejich využití
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita
 • Perspektivy KU a genomické selekce
 • Je soužití s vlky reálnénull Hluková zátěž při dojení a její vliv na užitkovost
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Výroba objemných krmiv, pastva a pastevní technologie
 • Sucho je přimělo bilancovat zásoby krmiv
 • Dělá vše pro to, aby slepice byly šťastnější
 • Srovnání kvality siláží vyrobených v roce 2019 s předchozími lety
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zootechnická práce, hygienické podmínky v chovech

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov prasat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Reprodukce a péče o mláďata

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Živočišná výroba 4.0

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Stavby a rekonstrukce v živočišné výrobě

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov skotu, ovcí a koz Farma Ohař vsadila na buvoly Problémy výkrmu prasat Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Chov drůbeže

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,60 €

Téma: Welfare v chovech hospodářských zvířat

Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Produkce mléka a jeho kvalita
 • Novela plemenářského zákona
 • Jak chovat prasata s profitemnull Faktory ovlivňující produkci a jakost mléka dojnic
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Výroba objemných krmiv a pastva
 • Nepřítel zdraví dojnic útočí tiše
 • Sexuální život zvířat: Coolidgeův efekt
 • Přísevy a produkce píce v době sucha
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Technologické inovace v chovech
 • Veterinární kontrola jatečných zvířat v ČR
 • Agrární zahraniční obchod Polska a České republiky
 • V Přeštěnicích stále líhnou housata
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Skudde malá ovce s velkým potenciálem
 • Téma: Chov prasat
 • Vyvrcholení mléčné soutěže
 • Sexuální život zvířat: mezidruhový sex
 • Atypická myopatie koní
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Evropský holštýnský šampionát – Libramont 2019
 • Téma: Reprodukce a péče o mláďata
 • Výsledky národní výstavy hospodářských zvířat
 • „Náhradníci“ plemeníků slibují rychlejší genetický pokrok
 • Optimální postupy při odchovu mladého skotu
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Zootechnická práce a hygienické podmínky v chovech
 • Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018
 • Zaostřeno na biosekuritu skotu
 • Zootechnická práce na úrovni šlechtitelského chovu
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Stavby a rekonstrukce v ŽV
 • Odrazový můstek pro začínající společnosti
 • Brexit a zemědělství
 • Digitální technologie mění chov prasat
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Chov dojeného a masného skotu
 • Šlechtění na zvýšení odolnosti vůči mastitidě
 • Dlouhověkost dojnic v závislosti na jejich zevnějšku
 • Genomická testace plemen masného skotu
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Chov drůbeže
 • Opět podzimní ročník opařanské výstavy
 • Šíření afrického moru prasat v EU
 • Stavy drůbeže v rozmnožovacích chovech, stavy nosnic a líhnutí v roce 2018
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Systémy krmení a výživy zvířat
 • Udržet rentabilitu i krok s vývojem v zemědělství
 • Sběr a analýza SNP dat pro genomiku prasat
 • Typ míchacího krmného vozu a přesnost nakládky
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Speciální příloha Smart farming
 • Téma: Onemocnění hospodářských zvířat
 • Jak to vidí farmáři ve Finskunull Zlato ze Sommet de l´Elevage
 • Výsledky kontroly mléčné užitkovosti skotu
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,60 €

 • Plemeno měsíce: gasconne
 • Téma: Systémy krmení a výživa zvířat
 • Holštýnskou národní vítězkou je prvotelka
 • Paratuberkulóza – aktuální nákazová situace v ČR
 • Inovace a nové trendy na EuroTieru 2018
Obálka titulu Náš chov - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,60 €

Téma: Onemocnění hospodářských zvířat