Obálka časopisu Energie 21/Alternativní energie

Energie 21/Alternativní energie Časopis o obnoviteľných zdrojoch energie

Skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1803-0394
Počet strán 48
Cena na stánku 3,00 €
Vydanie za rok 6 vydanie
Vychádza od roku 2008

Varianty predplatného


Energie 21/Alternativní energie ročné (6 vydanie)
elektronická verze
9,00 €

Energie 21/Alternativní energie polročné (3 vydanie)
elektronická verze
4,50 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 1,50 €

Popis


Odborný recenzovaný časopis Energie 21 / Alternativní energie je jediným časopisom v ČR, ktorý sa komplexne zaoberá obnoviteľnými a ekologicky prijateľnými alternatívnymi zdrojmi energie a súvisiacim udržateľným rozvojom. Časopis má pravidelné rubriky Aktuálne, Energia biomasy, Slnečná energia, Geotermálna zdroje, Veterná energia, Vodná energia, Alternatívne zdroje, Ekomobilita, Hospodárenie, Distribúcia, Súvislosti, Legislatíva, Trh, Fórum, Rozhovor a Reportáž. Čitatelia a inzerenti časopisu sú investori, prevádzkovatelia výrobní energie a dodávatelia stavieb a technológie a súčasne aj koncoví užívatelia - firmy, inštitúcie, živnostníci, poľnohospodári, majitelia rodinných domov a bytov a ďalší. Časopis pravidelne čítajú aj pracovníci verejnej správy, komunálnych služieb, výskumu a školstva a študenti stredných a vysokých škôl.


Archív vydaní

Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Solární instalace
 • Dekarbonizace energetiky přinese snížení spotřeby energie
 • Samojízdné řezačky a obsluha bioplynových stanic
 • Bude možná náhrada lithia v bateriích sodíkem?
 • Více bateriových aut znamená více dobíječek
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Bioplynové stanice
 • Potenciál geotermálnej energie je na Slovensku významný
 • Sektor budov zvyšuje energetickou a provozní účinnost
 • Na jižní Moravě funguje první biometanová stanice
 • Blýská se vodním elektrárnám na lepší časy?
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Energetické sítě, akumulace
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Energetika budov
 • Biometan je významnou součástí energetiky
 • První průmyslová výroba čistého vodíku
 • Zelená střecha s fotovoltaickou elektrárnou
 • Sdílení energie jako cesta k úsporám
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Ochrana ovzduší a doprava
 • Z odpadní vody se vyrábí biometan
 • Alternativní paliva a jejich vliv na emise z dopravy
 • Úložiště i pro menší závody a obchodní centra
 • Přírodu i klima je možné chránit současně
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Moderní vytápění
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Solární instalace
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Bioplynové stanice
 • Biometan v Česku: velký potenciál s malým rozjezdem
 • Projekt pro řešení recyklace vody a odpadů je úspěšný
 • Vývoj směřuje k přímým pohonům větrných turbín
 • Veletrh nabídl úspory energie i za dotace
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Energetické sítě, akumulace
 • Efektivní způsob ukládání čisté energie
 • Fotovoltaika v Česku nastartovala novou etapu v energetice
 • Pestřejší pole díky plodinám pro bioplyn
 • O krok blíže k bezuhlíkové budoucnosti
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Energetika budovy
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Doprava a ovzduší
 • Spalovací motory dostávají šanci i na snížení emisí
 • Nizozemské přivítání s terminálem LNG bylo velkolepé
 • Co bychom měli vědět o domácích větrných turbínách
 • Využití agrofotovoltaiky v našem zemědělství
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Moderní vytápění
 • Partnerem obnovitelných zdrojů je i plynová kogenerace
 • Vytápění domů energií uloženou v písku
 • Potenciál země je nevyčerpatelný pro topení i pro chlazení
 • První vyhodnocení Národní vodíkové strategie v Německu
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Solární instalace
 • Sluneční elektrárny v Česku mají budoucnost
 • Proměna konvenční energetiky je velkou příležitostí
 • Malé vodní elektrárny zůstávají i nadále ve hře
 • Komunitní energetika v ČR: Jaké jsou její možnosti?
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Bioplynové stanice
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Energetické sítě
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Transformace a dekarbonizace teplárenství
 • Vířivé turbíny mají globální využití
 • Do komunitní krajiny patří i větrné parky
 • Traktor na metan do sériové výroby
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Ochrana ovzduší
 • Musíme se zaměřit na flexibilitu
 • Využitie tepla a perspektíva biometanu
 • Aktuální trendy ve fotovoltaice
 • Dekarbonizace: Investice a strategie
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Moderní vytápění
 • Energetická návratnost solárních zdrojů
 • Alternativní paliva jen pro lokální využití
 • Rychlerostoucí dřeviny v agrolesnictví
 • Aktivní spotřebitelé potřebují chytré sítě
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Střešní instalace
 • Nová inspirace pro města a obce
 • Akumulační stanice jako součást výroby
 • Kombinace zdrojů optimalizuje výkon
 • Agrofotovoltaika pohledem práva
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Bioplynové stanice
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,50 €

 • Téma: Komunitní energie
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Vytápění dřevní biomasou
 • Bioenergetika je součástí budoucnosti
 • Vlastní výroba elektřiny v chatové osadě
 • Krajině pomohou i bioplynové stanice
 • Geotermální potenciál čeká na využití
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Investice do staveb a obnovitelných zdrojů
 • Efektivita malých větrných elektráren
 • Pokročilé úpravy a využití digestátu
 • Uplatní se tuhá paliva z komunálních odpadůnull
 • Bateriové úložiště pro strojírenský závod
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Pohon říčních plavidel se modernizuje
 • Samovýroba elektřiny v bytových domech
 • Tři sta miliard na rozvoj čisté energetiky
 • Voda v krajině a malé vodní elektrárny
 • Tepelné čerpadlo spolupracuje s fotovoltaikou
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Sluneční elektrárny v době koronavirové
 • Elektromobily mohou měnit paradigma dopravy
 • Globální atlas mapuje potenciál větru
 • Agrolesnictví pomůže krajině i zemědělství
 • Energetické využití odpadů v Česku stagnuje
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Bioplyn z bioodpadů je v zájmu všech
 • Pole stíněné fotovoltaikou
 • Se suchem v krajině musíme počítat
 • Jak vybrat tepelné čerpadlo
 • Spaľovanie odpadu namiesto uhlianull
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,50 €

 • Biomasa je lídrem evropské transformace.
 • Jak skutečně vypadá čistá mobilitanull
 • Vliv emisí z tepláren a spaloven na ovzduší.
 • Zkušenosti s fotovoltaickou elektrárnou.
 • Součástí zemědělství je efektivní energetika.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Pokrytí spotřeby elektřiny vyžaduje nové zdroje.
 • Větrná energetika je pilířem dekarbonizace.
 • Plán čisté mobility počítá s biometanem.
 • Vliv kůrovcové kalamity na výrobu bioenergie.
 • Dodatečné zateplení na několik způsobů.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Česko musí být v ochraně klimatu aktivnější.
 • Kogenerace přispívá k decentralizaci zdrojů.
 • Hodnocení kvality fotovoltaických systémů.
 • Tepelná čerpadla v teplárnách a elektrárnách.
 • Úsporný venkovský domek za nízkou cenu.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Elektřina změní automobilový průmysl.
 • Energetický systém budoucnosti.
 • Pokročilé řízení tepelných čerpadel.
 • Bioplyn a biometan plus digestát.
 • Zkušenosti s nízkoemisními zónami.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Zemědělství, energetika a krajina.
 • Střešní elektrárny: potenciál rozvoje.
 • Nové biopalivo ze slámy a štěpky.
 • Dynamické řízení veřejného osvětlení.
 • Šetřit vodou začněme v domácnosti.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Pomáháme snižovat emisní stopu .
 • Biometan je důležitý především v dopravě.
 • Rizika požáru střešních elektráren.
 • Nová epocha v rozvoji hlubinné geotermie.
 • Využití skleníkového plynu jako suroviny.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,50 €

 • Požadované úspory energie nebudou zadarmo
 • Limity pro umístění větrných elektráren
 • Výroba svetla a tepla v pestovateľských objektoch
 • Bioodpad se promění na energii a hnojivo
 • Optimalizace parametrů solárních kolektorů
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
1,50 €

 • Čistá energie nabízí i nové příležitosti.
 • Nemocnice odebírá teplo z bioplynové stanice.
 • Potenciál a budoucnost solárních elektráren.
 • Vodík slouží k akumulaci i dekarbonizaci.
 • Jaderné zdroje v našem energetickém mixu.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
1,50 €

 • Univerzity u zrodu nových projektů.
 • Vyvedení tepla z bioplynové stanice.
 • Komunální stroje na elektrický pohon.
 • Vodní elektrárna s podporou větru.
 • Budovy s téměř nulovou spotřebou.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
1,50 €

 • Nastává renezance obnovitelných zdrojů.
 • Ostrovní systém splnil očekávání.
 • Linka pro materiálové využití biomasy.
 • Chytré sítě si vyžádají inteligentní měření.
 • Vnitřní zateplení domu se modernizuje.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
1,50 €

 • Sluneční elektrárny mají i v Česku potenciál růstu.
 • Akumulace energie nabírá v Německu na tempu.
 • Chlazení budov a provozů tepelným čerpadlem.
 • Lidé by se měli více učit od přírodních ekosystémů.
 • Spoluvlastnictví zařízení v decentrální energetice.
Obálka titulu Energie 21/Alternativní energie - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
1,50 €

 • Biomasa je baterie nabíjená sluneční energií.
 • Elektrárna spojuje technologie dvou století.
 • Přestavba školy s perspektivou soběstačnosti.
 • Bioodpady se mají zpracovat v biorafinériích.
 • Tepelné čerpadlo má místo i ve starším domě.