Obálka časopisu Komunálna technika

Komunálna technika Časopis pre komunálne služby

Skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1802-2391
Počet strán 56
Cena na stánku 3,20 €
Vydanie za rok 12 vydanie
Vychádza od roku 2007

Varianty predplatného


Komunálna technika ročné (12 vydanie)
elektronická verze
16,80 €

Komunálna technika polročné (6 vydanie)
elektronická verze
8,40 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 1,40 €

Popis


Časopis Komunálna technika si kladie za cieľ byť odborným poradcom a prinášať inšpirácie najmä poskytovateľom komunálnych služieb a ich zamestnancom. Spektrum komunálnych prác sa totiž neustále rozširuje a spoločenský dopyt po upravenom, krásnom a bezpečnom prostredí našich verejných priestranstiev stále narastá. Stroje a technika pre komunálnu sféru sú dnes na vysokej technickej úrovni, súčasne je však ich obstaranie veľkou investíciou. Práve preto si táto téma zaslúži svoj odborný časopis, ktorý dokáže nielen informovať, ale aj pomôcť pri rozhodovaní o nákupe techniky pre komunálne služby.


Archív vydaní

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro komunální sektor
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, bioodpad
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Doprava, manipulace, alternativní pohony
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakládání s odpady
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba komunikací
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čisticí a mycí technika
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stavební stroje pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro komunální sféru
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, bioodpad
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Doprava, manipulace, alternativní pohony
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakládání s odpady
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čistící a mycí technika
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stavební stroje pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a jejich okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro komunální sféru
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, bioodpad
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Doprava, manipulace, alternativní pohony
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakládání s odpady
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čisticí a mycí technika
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stavební technika
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a jejich okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro komunální sféru
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Doprava a manipulace/alternativní pohony
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakládání s odpady
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba komunikací
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory pro města a obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čisticí a mycí technika
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zeleně
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stavební stroje
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a jejich okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Komunální traktory
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně. Byť na blátě,
 • zimní tour nezklamala. Nejen památky,
 • ale i četné zelené plochy. Stroj pro čtyři roční období.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Doprava a manipulace. Den otevřených dveří s pestrou nabídkou techniky. Zametá kvalitně, rychle a bez použití vody. Nový koncept sečení
 • vodních rostlin na Dunaji.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Svoz a zpracování odpadu
 • Prezentační dny s pestrým programem
 • Třídič přispěl ke zvýšení kvality produktu
 • Vídeň vsadila na obnovitelné zdroje
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba komunikací
 • Chuťovky z trávníkářské kuchyně
 • Nejvíc nových strojů v historii
 • Přehlídka technologií nejen pro kompostárny
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čisticí a mycí technika
 • Jičínský veletrh jede úspěšně dál
 • Zametanie komunikácií ide ľahko, kvalitne aj efektívne
 • Univerzální nosič se osvědčil jako zametací speciál
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zelených ploch
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory ve službách měst a obcí. Kompostárna Lobau zpracovává vídeňský bioodpad. Sehraná jedenáctka pro údržbu fotbalových hřišť. Víc než jen
 • profesionální traktor.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stroje na alternativní pohon. Povedený den s oranžovou technikou. Pod Tatrami sa opäť slávilo. První elektrické
 • jednotunové minirypadlo.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí, pneumatiky. Abrahámoviny slaví
 • firma VARI v plné síle. Stačí vybrat nejvhodnější model a sečení jde samo. Dva nejdostupnější traktory v akci.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a jejich okolí
 • Novinka pro komunál a údržbu silnic
 • Botanická záhrada si obohatila strojový park
 • Efektivní mechanické odstraňování plevele
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zakládání a údržba zeleně. To, co si představovali, traktor splňuje. Malý jubilant s dobrou reputací. Finský výrobce
 • s novými nakladači.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Komunální traktory
 • Recenze nelhaly, s traktorem vládne spokojenost
 • V létě sečou, v zimě udržují chodníky
 • Dva stroje pro komplexní údržbu obce
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakladače, doprava, manipulace
 • V Modleticích otevřeno nové sídlo firmy v ČR
 • Nitriansky región získal najvyššie ocenenie
 • Moderní servisní hala jako dárek k narozeninám
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Svoz, ukládání a zpracování odpadu
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zimní údržba komunikací
 • Deset dnů praxe v barvě pomeranče
 • V Loděnici je sestava šitá na míru
 • Inovatívne náradie a nadstavby pre zimnú údržbu
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Zametací, čisticí a mycí technika. Práce v náročném terénunull Hračka! Zaujímavé zametače na údržbu ciest i chodníkov. Ekologicky a efektivně
 • na hubení plevele.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Regenerace a údržba zelených ploch. Na Dlouhých stráních s dlouhým ramenem. V Temelíně se strojem
 • nové dimenze. Na přibývající plochy s profesionální technikou.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Traktory ve službách měst a obcí.
 • O výběru manipulátorů rozhodl vysoký výkon. Od příkopového mulčovače k traktoru. V Kamenici nad Lipou
 • omlazují tým.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Stroje na alternativní pohon
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Univerzální nosiče nářadí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Údržba komunikací a jejich okolí
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Nakladače, doprava, manipulace. Komunální sněhobraní s představením nového nosiče. Údržba detských ihrísk
 • stojí nemalé financie. Oslava výročí s řadou technických novinek.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: Lesní technika, zpracování bioodpadu. Tříděním ke zvýšení
 • odbytu kompostu. Výkonný drtič
 • nahradí dva stroje. Dotace pomohly
 • k nákupu traktorů.
Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
1,40 €

 • Téma: zakládání a údržba zeleně
 • Základem technického parku jsou tři traktory stejné značky
 • Priekopník vo využívaní polopodzemných kontajnerov
 • Novinka pro sečení, orbu a další práce