Obálka časopisu Komunálna technika

Komunálna technika časopis pre komunálne služby

skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1802-2391
počet strán 56
cena na stánku 3,20 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 2007

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
16,80 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
8,40 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,40 €

Popis


Časopis Komunálna technika si kladie za cieľ byť odborným poradcom a prinášať inšpirácie najmä poskytovateľom komunálnych služieb a ich zamestnancom. Spektrum komunálnych prác sa totiž neustále rozširuje a spoločenský dopyt po upravenom, krásnom a bezpečnom prostredí našich verejných priestranstiev stále narastá. Stroje a technika pre komunálnu sféru sú dnes na vysokej technickej úrovni, súčasne je však ich obstaranie veľkou investíciou. Práve preto si táto téma zaslúži svoj odborný časopis, ktorý dokáže nielen informovať, ale aj pomôcť pri rozhodovaní o nákupe techniky pre komunálne služby.


Archív vydaní

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Doprava, manipulace, alternativní pohony

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zakládání a údržba zeleně

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Lesní technika, bioodpad

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Traktory pro komunální sféru

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Údržba komunikací a okolí

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Univerzální nosiče nářadí

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Stavební stroje pro města a obce

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Regenerace a údržba zeleně

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zametací, čisticí a mycí technika

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Doprava, manipulace, alternativní pohony

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zakládání a údržba zeleně

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Lesní technika, bioodpad

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Traktory pro komunální sféru

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Údržba komunikací a jejich okolí

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Univerzální nosiče nářadí

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Stavební stroje pro města a obce

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Regenerace a údržba zeleně

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zametací, čistící a mycí technika

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Traktory pro města a obce

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zimní údržba

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,40 €

Téma: Nakládání s odpady

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,40 €

Téma: Traktory pro města a obce

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,40 €

Téma: Zimní údržba

Obálka titulu Komunálna technika - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,40 €

Téma: Nakládání s odpady