Obálka časopisu Veterinářství

Veterinářství Odborný a stavovský mesačník pre veterinárnych lekárov

Skupina: Veterinárna medicína, ISSN: 0506-8231
Počet strán 68 – 72
Cena na stánku 3,80 €
Vydanie za rok 12 vydanie
Vychádza od roku 1951

Varianty predplatného


Veterinářství ročné (12 vydanie)
elektronická verze
27,60 €

Veterinářství polročné (6 vydanie)
elektronická verze
13,80 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 2,30 €

Popis


Odborný veterinárny mesačník, určený všetkým veterinárnym lekárom v ČR i SR. Časopis je rozdelený v pomere zodpovedajúcom požiadavkám čitateľov na stále rubriky, ktorými sú malé zvieratá a hospodárske zvieratá, vrátane koní. Ďalšia časť odborných rubrík zahŕňa témy exotických zvierat, hygieny potravín, hydiny a voľne žijúcich zvierat. Informačný servis, manažment, legislatíva a prehľad novo registrovaných veterinárnych liečiv dopĺňajú komplexnosť časopisu tak, aby bol nenahraditeľným pre každého veterinárneho lekára. Časopis má významné zastúpenie u čitateľov v Slovenskej republike a bol zaradený medzi odborné recenzované časopisy.


Archív vydaní

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Intoxikace
 • Poruchy metabolismu a reprodukce
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Dermatologie
 • Drůbež a králíci
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Infekční nemoci a parazitologie
 • Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Klinická výživa a gastroenterologie
 • Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Nemoci koček
 • Nemoci mláďat přežvýkavců
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Urologie, gynekologie a andrologie
 • Hygiena potravin
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Chirurgie a zobrazovací techniky
 • Welfare
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Hematologie
 • Nemoci skotu a mastitidy
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Akutní medicína, anestezie
 • Nemoci koní, mastitidy
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Interní medicína, neurologie
 • Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Laboratorní a klinická diagnostika
 • Zdravotní problematika ovcí a koz
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Zdravotní problematika drobných savců
 • Choroby lovné zvěře, ryb a včel
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Intoxikace a welfare
 • Poruchy metabolismu a reprodukce
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Dermatologie
 • Drůbež a králíci
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Infekční nemoci a parazitologie
 • Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Klinická výživa a gastroenterologie
 • Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Nemoci koček
 • Nemoci mláďat přežvýkavců
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Urologie, gynekologie, andrologie
 • Hygiena potravin
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Chirurgie a zobrazovací techniky
 • Welfare
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Nemoci psů a koček
 • Nemoci skotu a mastitidy
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Akutní medicína
 • Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Interní medicína
 • Hospodářská zvířata: Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika
 • Hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Zdravotní problematika drobných savců
 • Hospodářská zvířata: Choroby ryb a včel
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Anestezie
 • Poruchy metabolismu a reprodukce
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma:
 • Dermatologie
 • Drůbež a králíci
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Infekční nemoci a parazitologie
 • Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie
 • Hospodářská zvířata: Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Nemoci koček
 • Hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Urologie, gynekologie a andrologie
 • Hospodářská zvířata: Hygiena potravin
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Hematologie
 • Hospodářská zvířata: Welfare a zoohygiena
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Hematologie a imunologie
 • Hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Gastroenterologie psů a koček
 • Hospodářská zvířata: Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Interní medicína
 • Hospodářská zvířata: Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Laboratorní a klinická diagnostika
 • Zdravotní problematika ovcí a koz
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Chirurgie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci ryb a včel
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Intoxikace
 • Poruchy metabolismu a reprodukce
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Dermatologie
 • Hospodářská zvířata: Drůbež a králíci
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie
 • Hospodářská zvířata: Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma: Klinická výživa a gastroenterologie
 • Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci koček a psů
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Urologie, gynekologie, andrologie
 • Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Chirurgie a zobrazovací techniky
 • Téma hospodářská zvířata: Welfare
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Hematologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Akutní medicína, anestezie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Stomatologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika
 • Téma hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Zdravotní problematika drobných savců
 • Téma hospodářská zvířata: Choroby včel
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Intoxikace
 • Téma hospodářská zvířata: Poruchy metabolismu a reprodukce
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Dermatologie
 • Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat
 • Další články z časopisu: Anomálie cerebellopontinní oblasti psů – popis dvou případů
 • Výsledky sledování rezistencí izolátů Streptococcus suis k antimikrobikům v roce 2019
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci mláďat. Téma hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců. Další články z časopisu: Charakteristika a produkce vybraných druhů tuňáků a metody identifikace ryb. 100. výročí zahájení výuky
 • na VFU Brno.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Urologie a gynekologie
 • Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin
 • Další články z časopisu: Porovnání četnosti patoanatomických nálezů u nosnic
 • Astroviry – noví původci encefalitid u skotunull
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Chirurgie a zobrazovací techniky
 • Téma hospodářská zvířata: Welfare, zoohygiena v chovu hosp
 • zvířat
 • Další články z časopisu: Dietetické možnosti ovlivnění chování psů a koček
 • Návykové látky ve veterinární péči
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Intoxikace, akutní medicína
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat
 • Další články z časopisu: Nové formy osteochondrózy ramenního kloubu psanull Cirkovirové infekce prasat – způsoby imunoprofylaxe
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní, mastitidy
 • Další články z časopisu: Trombocytární indexy – víc než jen zkratky v hemogramu
 • Vliv výživy na zdraví a vitalitu včel (Apis mellifera)
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci koček
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci skotu
 • Další články z časopisu: Nekróza rohovky perských koček – možnosti léčby
 • Rodokmenová analýza kongenitální vady skotu – atresia ani et recti
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Kardiologie. Téma hospodářská zvířata: Choroby lovné zvěře, ryb a včel. Další články z časopisu: Antimikrobiální aktivita propolisu. Bachorová motoličnatost –
 • paramfistomatóza přežvýkavců.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci uší psů a koček
 • Téma hospodářská zvířata: Poruchy metabolismu a reprodukce skotu
 • Další články z časopisu: Srovnání incidence lentivirových infekcí u ovcí a koz s rozdílným genotypem genu transmembránového proteinu TMEM154
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie
 • Další články z časopisu: Charakterizace izolátů z koliinfekcí drůbeže v ČR
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Dermatologie
 • Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci
 • Další články z časopisu: Diferenciální diagnostika pruritu u psa
 • Probiotika a střevní mikroflóra drůbeže
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Infekční nemoci a parazitologie.
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci drobných savců
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní
 • Další články z časopisu: Cholestáze s obstrukcí biliárního traktu u fretky
 • Primoinfekce hříbat gamaherpesviry koní
 • EHV-2 a EHV-5 na území ČR
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Chirurgie, ortopedie
 • Téma hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz
 • Další články z časopisu: Paradoxní vestibulární syndrom u psa
 • Zoonózy – nemoci společné lidem a zvířatům
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Urologie
 • Téma hospodářská zvířata: Hygiena potravin
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nemoci koček.
 • Téma hospodářská zvířata: Welfare, zoohygiena v chovu hospodářských zvířat.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Intoxikace, akutní medicína. Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní. Další články z časopisu:
 • Leiomyosarkom vaječníku u fretky. Spánek a poruchy spánku u koní.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Endokrinologie. Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat. Další články z časopisu:
 • • Charakteristika mitrální chlopně zobrazené pomocí M-módu při různých onemocněních srdce.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Výživa a gastroenterologie. Onkologie.
 • Další články z časopisu: Vakcinace malých přežvýkavců proti klíšťové encefalitidě. Mykotoxikózy hydiny.
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika
 • Téma hospodářská zvířata: Choroby lovné zvěře, ryb a včel
 • Další články z časopisu: Identifikace masa tuňáků v konzervách metodou real-time PCR
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Kardiologie
 • Téma hospodářská zvířata: Poruchy metabolismu skotu
 • Další články z časopisu: Vedení porodu psa a kočky – radost, nebo problémnull Subklinická endometritida u krav
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Nové operační techniky, kazuistiky
 • Téma hospodářská zvířata: Infekční onemocnění
 • Další články z časopisu: Základy diagnostiky artrotického ochorenia kolena u morčiat
 • Případ asymptomatické formy infekční metritidy koní u klisny v okrese Hodonín
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Dermatologie
 • Téma hospodářská zvířata: Drůbež, králíci
 • Další články z časopisu: Pododermatitida a dermatitida u králíka
 • Hustota osazení haly a úhyn brojlerových kuřat
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Parazitologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci prasat
 • Další články z časopisu: Mikrobiální kontaminace jatečně upravených těl
 • Státní veterinární správa a problematika zoonóz
Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
2,30 €

 • Téma malá zvířata: Infekční nemoci, vakcinologie
 • Téma hospodářská zvířata: Nemoci koní
 • Další články z časopisu: Popis dvou případů spontánního pneumotoraxu u psa a kočky
 • Rychlá detekce životaschopného původce paratuberkulózy metodou phage assay