Obálka časopisu Veterinářství

Veterinářství odborný a stavovský mesačník pre veterinárnych lekárov

skupina: Veterinárna medicína, ISSN: 0506-8231
počet strán 68 - 72
cena na stánku 3,80 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1951

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
27,60 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
13,80 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 2,30 €

Popis


Odborný veterinárny mesačník, určený všetkým veterinárnym lekárom v ČR i SR. Časopis je rozdelený v pomere zodpovedajúcom požiadavkám čitateľov na stále rubriky, ktorými sú malé zvieratá a hospodárske zvieratá, vrátane koní. Ďalšia časť odborných rubrík zahŕňa témy exotických zvierat, hygieny potravín, hydiny a voľne žijúcich zvierat. Informačný servis, manažment, legislatíva a prehľad novo registrovaných veterinárnych liečiv dopĺňajú komplexnosť časopisu tak, aby bol nenahraditeľným pre každého veterinárneho lekára. Časopis má významné zastúpenie u čitateľov v Slovenskej republike a bol zaradený medzi odborné recenzované časopisy.


Archív vydaní

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Nemoci koček Nemoci mláďat přežvýkavců

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Klinická výživa a gastroenterologie Nemoci prasat

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Infekční nemoci a parazitologie Nemoci koní

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Dermatologie Drůbež a králíci

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Intoxikace a welfare Poruchy metabolismu a reprodukce

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Zdravotní problematika drobných savců Choroby lovné zvěře, ryb a včel

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Laboratorní a klinická diagnostika Zdravotní problematika ovcí a koz

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Interní medicína, neurologie Nemoci prasat

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
2,30 €

Téma: Akutní medicína, anestezie Nemoci koní, mastitidy

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Nemoci koček Hospodářská zvířata: Nemoci přežvýkavců

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Klinická výživa a gastroenterologie Hospodářská zvířata: Nemoci prasat

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Infekční nemoci a parazitologie Nemoci koní

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Dermatologie Drůbež a králíci

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Anestezie Poruchy metabolismu a reprodukce

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Zdravotní problematika drobných savců Hospodářská zvířata: Choroby ryb a včel

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Laboratorní a klinická diagnostika Hospodářská zvířata: Zdravotní problematika ovcí a koz

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Interní medicína Hospodářská zvířata: Nemoci prasat

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
2,30 €

Akutní medicína Nemoci koní

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
2,30 €

Nemoci psů a koček Nemoci skotu a mastitidy

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Chirurgie a zobrazovací techniky Welfare

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
2,30 €

Téma: Urologie, gynekologie, andrologie Hygiena potravin

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Hematologie a imunologie Hospodářská zvířata: Nemoci skotu a mastitidy

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Hematologie Hospodářská zvířata: Welfare a zoohygiena

Obálka titulu Veterinářství - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
2,30 €

Malá zvířata: Urologie, gynekologie a andrologie Hospodářská zvířata: Hygiena potravin