Obálka časopisu Úroda

Úroda odborný časopis pre rastlinnú výrobu

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 0139-6013
počet strán 88
cena na stánku 3,40 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1953

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
19,20 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
9,60 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,60 €

Popis


Cieľovou skupinou sú pracovníci špecializovaní na rastlinnú výrobu. Časopis pokrýva všetky odbory rastlinnej produkcie, a to v kontexte s obdobím hospodárskeho roka. Články sú radené v systéme rubrík pre jednotlivé plodiny a aktuálne reflektujú témy danej sezóny z pohľadu ochrany a výživy rastlín, používaných osív, sadív a technológie pestovania. Komplexnejšie sa potom venuje jednej téme. Časopis je celofarebný, má rozsah 80 strán. Je významne zastúpený tiež u čitateľov v Slovenskej republike a je zaradený medzi odborné recenzované časopisy.


Archív vydaní

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Příprava půdy a setí jařin

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Hnojení a stimulace během vegetace

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Regulace plevelů v porostech

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimá řepka

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimé obilniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Podzimní aplikace

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Uskladnění produkce

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Příprava půdy a setí jařin

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Hnojení a stimulace během vegetace

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Regulace plevelů v porostech Příloha: ŘEPKA

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimá řepka

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimé obilniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Podzimní aplikace +příloha

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Uskladnění produkce

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Luskoviny a okopaniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Pěstování kukuřice a čiroku

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Luskoviny a okopaniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Pěstování kukuřice a čiroku