Obálka časopisu Úroda

Úroda odborný časopis pre rastlinnú výrobu

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 0139-6013
počet strán 88
cena na stánku 2,70 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1953

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
19,20 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
9,60 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,60 €

Popis


Cieľovou skupinou sú pracovníci špecializovaní na rastlinnú výrobu. Časopis pokrýva všetky odbory rastlinnej produkcie, a to v kontexte s obdobím hospodárskeho roka. Články sú radené v systéme rubrík pre jednotlivé plodiny a aktuálne reflektujú témy danej sezóny z pohľadu ochrany a výživy rastlín, používaných osív, sadív a technológie pestovania. Komplexnejšie sa potom venuje jednej téme. Časopis je celofarebný, má rozsah 80 strán. Je významne zastúpený tiež u čitateľov v Slovenskej republike a je zaradený medzi odborné recenzované časopisy.


Archív vydaní

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Příprava půdy a setí jařin
 • Hnojení jarního ječmene fosforem na jařenull Škůdci řepky na jaře: stonkoví krytonosci
 • České semenářství trav a jetelovin dnes
 • Vliv zapravení digestátu na vlastnosti půdy
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin
 • Shrnutí příčin škodlivosti hraboše polního
 • Možnosti herbicidní regulace plevelů v kukuřici
 • Je čas využít jeteloviny v rámci meziplodinnull Plevele v nově založených porostech vojtěšky seté
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Hnojení a stimulace během vegetace
 • Přemnožení hraboše řeší více zemí
 • Škůdci řepky na jaře: blýskáček a krytonosec
 • Perspektivy využití inhibitorů ureázy a nitrifikace
 • Precizní aplikace tekutých organických hnojiv do brambor
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Regulace plevelů v porostech

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimá řepka

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Ozimé obilniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Podzimní akce + příloha

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Uskladnění produkce

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,60 €

Téma: Luskoviny a okopaniny

Obálka titulu Úroda - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Příprava půdy a setí jařin
 • Silný výskyt dlhánika kukuričného na juhu Slovenska
 • Retrospektivní monitoring změn vybraných půdních vlastností
 • Ošetření ozimé řepky proti bílé hnilobě
 • Integrovaná ochrana kmínu kořenného
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Pěstování jarních olejnin a meziplodin
 • Insekticidní ochrana ozimé řepky v podzimním a časně jarním období
 • Uplatnění meziplodin a jejich přínos pro zemědělství
 • Efektivnější fotosyntéza slibuje vyšší výnosy
 • Čiroky a béry jako strniskové meziplodiny
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Hnojení a stimulace během vegetace
 • Mák s podsevem jarního ječmene
 • Hnojení řepky po letošní zimě
 • Vliv hnojení na výnos a obsah živin hrachu a pelušky
 • Pěstování lupiny bílé a možnosti jejího využití v krmivářství
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Regulace plevelů v porostech
 • Rezistence řepkových škůdců k insekticidům
 • Pěstování slunečnice roční v České republice
 • Systémy hnojení ve vztahu k nedostatku vody
 • Budoucnost herbicidní ochrany aneb očekávané restrikce
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Ošetření proti chorobám a škůdcům
 • Základy regulace poléhání sladovnického ječmene
 • Výživa a hnojení kukuřice na siláž v různých podmínkách
 • Hmyzí škůdci máku setého a ochrana proti nim
 • Mandelinka bramborová a výsledky pokusů s přípravky
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Ozimá řepka
 • Alternativy pro ošetření osiva máku setého
 • Herbicidní ochrana ve smíšené kultuře
 • Ochrana proti živočišným škůdcům řepky v podzimním období
 • Pěstování kukuřice a ztráty živin v důsledku vodní eroze
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Ozimé obilniny
 • Zkušenosti s odrůdami řepky rezistentními proti viru TuYV
 • Regulace trávovitých plevelů v obilninách
 • Problematický plevel barborka obloučnatá
 • Poznámky k ošetření osiva
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Podzimní aplikace
 • Celosvětový kongres věnovaný řepce
 • Odrůdová rezistence k BYDV u obilnin
 • Mšice broskvoňová: rezistence a možnosti ochrany
 • Působení reziduí herbicidů na sousední a následné plodiny
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Uskladnění produkce
 • Extrémní přemnožení hraboše polního a škody v roce 2019
 • Zimovzdornost současného sortimentu ozimého ječmene
 • Monitoring a ochrana proti hlavním škůdcům řepky na podzim
 • Prevence a opatření proti výskytu skladištních škůdců v obilí
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Luskoviny a okopaniny
 • Jakon a jeho pěstování v ČR
 • Kvůli hrabošům změnili osevní postup
 • Ošetření obilí napadeného skladištními škůdci
 • Využití biologické fixace dusíku v současném zemědělství
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy
 • Pěstování olejného lnu v ČR
 • Máme aplikovat sedimenty na půdunull Zkušenosti s kapkovou závlahou u brambor
 • Vliv hnojení kompostem na povrchový odtok
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Pěstování kukuřice
 • Rozdíly v produkci a parametrech odrůd konopí
 • Tvorba mulče v protierozních technologiích u kukuřice
 • Ukončení vegetace u brambor a možnosti řešení
 • Využití biologické ochrany v porostech jetelovin
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Protierozní opatření a ochrana půdy
 • Bez zemědělství bychom neměli dějiny
 • S důrazem na ochranu půdy při pěstování brambor
 • Možnosti regulace výdrolu Clearfield řepky v obilninách
 • Nové směry v půdoochranných systémech zpracování půdy
Obálka titulu Úroda - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,60 €

 • Téma: Pěstování kukuřice
 • Ohrožují nás a včely rezidua pesticidů používaných v řepcenull Ročník 2018 z pohledu škůdců hlavních polních plodin
 • Zhodnocení výnosů zrnové kukuřice v letošním roce
 • Pěstování meziplodin v suchých podmínkách