Obálka časopisu Odpady

Odpady odborný časopis pre nakladanie s odpadmi a životné prostredie

skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1210-4922
počet strán 36 - 44
cena na stánku 3,20 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1991

Varianty predplatného


Roční predplatné (11 vydanie)
elektronická verzia
22,80 €

Pololetní predplatné (11 vydanie)
elektronická verzia
11,40 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,90 €

Popis


Odpady sú mesačník s viac ako desaťročnou tradíciou , špecializovaný na kompletné informácie o odpadoch. Zoznamuje čitateľa so situáciou v odpadovom hospodárstve a subjektmi, ktoré v ňom pôsobia. Prináša informácie o nových trendoch, skúsenostiach, technológiách a systémoch nielen v SR, ale aj zahraničí. Prináša rozbory a výklady novej legislatívy, diskusie, polemiky, ale aj skúsenosti z praxe. Časopis pokrýva aj nové oblasti, ako sú manažérske environmentálne systémy, IPPC, alebo počítačové technológie.


Archív vydaní

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma číslo: Předcházení vzniku odpadů
 • Nové zákony schválila vláda
 • Když pozitivní motivace nefunguje
 • Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě
 • Ryze česká technologie pro výrobu biometanu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpětný odběr
 • Lithiové baterie s sebou nesou při zpětném odběru rizika
 • Zákaz skládkování i rozdělení poplatků ještě vyvolá velkou diskusi
 • Brusel chce prosadit zavlažování polí odpadními vodami
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
 • Plazmové zplyňování si poradí s plasty, kaly i nebezpečnými odpady
 • Nové poznatky o zpracování odpadů z kožedělného průmyslu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Energetické využití odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Stavební a demoliční odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Odpady a obce

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Poradenství a inovace

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Technika a technologie pro odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Průmysl a odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Předcházení vzniku odpadů
 • Speciál: Zálohy
 • Zpráva o životním prostředí ČR 2017. Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky. BPS Rapotín - Jedna z mála odpadových bioplynek
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,90 €

Téma: Zpracování odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Zpětný odběr

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Energetické využití odpadů
 • Směrnice o jednorázových plastových výrobcích
 • Každá pneumatika je jiná
 • Nelegální demontáž lednic
 • Normy pro skládkování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
 • Speciál: Půda a voda
 • Plazma pro medicínský odpad
 • Školský sběr papíru potřebujeme
 • Překládací stanice v Plzeňském kraji
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Odpady a obce
 • Speciál: Návrhy nových zákonů
 • Čeká nás odpadková revoluce
 • Rizika při nakládání s lithiovými bateriemi
 • Udělování autorizací podle zákona o obalech
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Plasty
 • Zálohování PET lahví lettering nevyřeší
 • Rizika skládkování odpadů a jejich příčin
 • Křišťálovou popelnici získal Beroun
 • Co budeme dělat s tím odpadem
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Technika pro odpady Drony mapují skládky

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Průmysl a odpady
 • Malé ZEVO pro průmysl
 • Kvalita recyklátů i recyklačních procesů
 • Zálohování PET lahví
 • Popeláři jako hvězdy fotografie
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Sanace
 • Jou dosažitelné cíle pro biologicky rozložitelné odpadynull Praha zkouší sběr gastroodpadu
 • Radnice přišly o miliony
 • Asfalt jako vedlejší produkt
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Komunální technika, čistota obce a svoz odpadů
 • Sběr a zpracování bioodpadů
 • Jak nalít finance do oběhového hospodářství
 • Palivo ze směsného komunálního odpadu
 • Evropská komise zavádí právo na opravu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Sanace starých zátěží

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Komunální technika
 • Recyklace kovonosných odpadů
 • Zákaz jednorázových plastů
 • Odpad a neodpad
 • Jak je to doopravdy s Ocean Cleanup