Obálka časopisu Odpady

Odpady odborný časopis pre nakladanie s odpadmi a životné prostredie

skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1210-4922
počet strán 36 - 44
cena na stánku 3,20 €
vychádza 11 vydanie
vychádza od roku 1991

Varianty predplatného


Roční predplatné (11 vydanie)
elektronická verzia
22,80 €

Pololetní predplatné (11 vydanie)
elektronická verzia
11,40 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,90 €

Popis


Odpady sú mesačník s viac ako desaťročnou tradíciou , špecializovaný na kompletné informácie o odpadoch. Zoznamuje čitateľa so situáciou v odpadovom hospodárstve a subjektmi, ktoré v ňom pôsobia. Prináša informácie o nových trendoch, skúsenostiach, technológiách a systémoch nielen v SR, ale aj zahraničí. Prináša rozbory a výklady novej legislatívy, diskusie, polemiky, ale aj skúsenosti z praxe. Časopis pokrýva aj nové oblasti, ako sú manažérske environmentálne systémy, IPPC, alebo počítačové technológie.


Archív vydaní

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Předcházení vzniku odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma: Zpětný odběr

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Zpracování odpadu

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma: Energetické a jiné vyžití odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma: Stavební a demoliční odpad

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma: Obce a odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Elektroodpad

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,90 €

Téma: Technika a technologie pro odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Předcházení vzniku a znovuvyužití odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Zpětný odběr

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Zpracování odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Energetické využití odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Stavební a demoliční odpad

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Obce a odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Elektroodpad

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Technika a technologie pro odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Průmyslové odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma měsíce: Sanace a odpadní vody

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,90 €

Téma: Čistota obce a svoz odpadů

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Průmyslové odpady

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Sanace a odpadní vody

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,90 €

Téma čísla: Čistota obce a svoz odpadů