Obálka časopisu Odpady

Odpady Odborný časopis pre nakladanie s odpadmi a životné prostredie

Skupina: Časopisy pre mestá a obce, ISSN: 1210-4922
Počet strán 36 – 44
Cena na stánku 3,20 €
Vydanie za rok 12 vydanie
Vychádza od roku 1991

Varianty predplatného


Odpady ročné (12 vydanie)
elektronická verze
22,80 €

Odpady polročné (6 vydanie)
elektronická verze
11,40 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 1,90 €

Popis


Odpady sú mesačník s viac ako desaťročnou tradíciou , špecializovaný na kompletné informácie o odpadoch. Zoznamuje čitateľa so situáciou v odpadovom hospodárstve a subjektmi, ktoré v ňom pôsobia. Prináša informácie o nových trendoch, skúsenostiach, technológiách a systémoch nielen v SR, ale aj zahraničí. Prináša rozbory a výklady novej legislatívy, diskusie, polemiky, ale aj skúsenosti z praxe. Časopis pokrýva aj nové oblasti, ako sú manažérske environmentálne systémy, IPPC, alebo počítačové technológie.


Archív vydaní

Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2024

č. 6/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Energetické a jiné využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Zpracování odpadu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Zpětný odpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Kompostárny a BRKO
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Elektroodpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Energetické a jiné vyžití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Zpracování odpadu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Biologicky rozložitelné odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma měsíce: Elektroodpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Předcházení vzniku a znovuvyužití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Čistota obce a svoz odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Sanace a odpadní vody
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Průmyslové odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Kompostárny a BRKO
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Elektroodpad
 • Speciál: Vzdělávání
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Obce a odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Energetické a jiné využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpětný odběr
 • Recyklace hliníku: plechovky jsou trochu problém
 • Češko se připravuje na recyklaci lithium-iontových baterií
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,90 €

 • Speciál: Nové odpadové zákony
 • Téma: Předcházení vzniku odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Komunální technika
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Sanace
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Průmysl a odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Technika a technologie pro odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Bioodpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Poradenství a inovace
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Odpady a obce
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
 • Plazmové zplyňování si poradí s plasty, kaly i nebezpečnými odpady
 • Nové poznatky o zpracování odpadů z kožedělného průmyslu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpětný odběr
 • Lithiové baterie s sebou nesou při zpětném odběru rizika
 • Zákaz skládkování i rozdělení poplatků ještě vyvolá velkou diskusi
 • Brusel chce prosadit zavlažování polí odpadními vodami
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,90 €

 • Téma číslo: Předcházení vzniku odpadů
 • Nové zákony schválila vláda
 • Když pozitivní motivace nefunguje
 • Rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě
 • Ryze česká technologie pro výrobu biometanu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Komunální technika, čistota obce a svoz odpadů
 • Sběr a zpracování bioodpadů
 • Jak nalít finance do oběhového hospodářství
 • Palivo ze směsného komunálního odpadu
 • Evropská komise zavádí právo na opravu
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Sanace
 • Jou dosažitelné cíle pro biologicky rozložitelné odpadynull Praha zkouší sběr gastroodpadu
 • Radnice přišly o miliony
 • Asfalt jako vedlejší produkt
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Průmysl a odpady
 • Malé ZEVO pro průmysl
 • Kvalita recyklátů i recyklačních procesů
 • Zálohování PET lahví
 • Popeláři jako hvězdy fotografie
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Technika pro odpady
 • Drony mapují skládky
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Bioodpad
 • Kaly z čistíren odpadních vod
 • Recyklace plastů v Indonésii
 • Změny v Basilejské úmluvě
 • Hřiště z pryžových recyklátů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Plasty
 • Zálohování PET lahví lettering nevyřeší
 • Rizika skládkování odpadů a jejich příčin
 • Křišťálovou popelnici získal Beroun
 • Co budeme dělat s tím odpadem
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Odpady a obce
 • Speciál: Návrhy nových zákonů
 • Čeká nás odpadková revoluce
 • Rizika při nakládání s lithiovými bateriemi
 • Udělování autorizací podle zákona o obalech
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpady
 • Speciál: Půda a voda
 • Plazma pro medicínský odpad
 • Školský sběr papíru potřebujeme
 • Překládací stanice v Plzeňském kraji
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Energetické využití odpadů
 • Směrnice o jednorázových plastových výrobcích
 • Každá pneumatika je jiná
 • Nelegální demontáž lednic
 • Normy pro skládkování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpětný odběr
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Zpracování odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Předcházení vzniku odpadů. Speciál: Zálohy.
 • Zpráva o životním prostředí ČR 2017.
 • Využití škváry ze ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky.
 • BPS Rapotín - Jedna z mála odpadových bioplynek.
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma: Komunální technika
 • Recyklace kovonosných odpadů
 • Zákaz jednorázových plastů
 • Odpad a neodpad
 • Jak je to doopravdy s Ocean Cleanup
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Sanace starých zátěží
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Odpady a průmysl
 • Speciál: Okna- sklo a PVC
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Technika pro odpady. Speciál: Mechanicko-biologická úprava v Polsku.
 • Briketování pěnového polystyrenu je podmínkou recyklace. Olej a jeho evidence ve vazbě na spotřební daň. Česká pozice: Zakažme jednorázové plasty.
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: konzultace a poradenství
 • Poslední dotace do odpadového hospodářství obdnull Evropa chce zakázat jednorázové výrobky z plastů
 • Smíšení odpadů na překladišti
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Odpady a obce
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Stavební a demoliční odpad
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Energetické využití odpadů
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Téma čísla: Zpracování odpadů
 • Zlomový rok ZEVO Malešice
 • Nová evropská strategie pro plasty
 • Dopis pro města a obce: ministerstvo reaguje
 • Recyklace elektroniky se zpomalovači hoření
Obálka titulu Odpady - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
1,90 €

 • Zpětný odběr SFŽP: Potřebujeme zpracovatelská zařízení
 • Názory na zvyšování poplatků
 • Výsledky Plánu odpadového hospodářství
 • Sanace jsou pomalé a drahé