Obálka časopisu Farmář

Farmář magazín pre modernú farmu

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 1210-9789
počet strán 76 - 92
cena na stánku 2,00 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1995

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
14,40 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
7,20 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,20 €

Popis


Cieľovou skupinou čitateľov sú rodinné farmy a podniky s kombinovanou poľnohospodárskou výrobou. Odberateľmi sú tak veľké poľnohospodárske podniky, ako aj drobní farmári. Časopis svojou ústretovou formou ponúka aktuálne informácie z poľnohospodárstva, odborné články a reportáže z praxe. Rozdelený je do rubrík Poľnohospodárska politika, Na poli, V stajni a Stroje. Časopis dopĺňajú rubriky Európska únia, Ekologické poľnohospodárstvo, Zaujímavosti, Na farme, Komodity, História, Zahraničie a ďalšie. Odborný mesačník má rozsah minimálne 80 strán.


Archív vydaní

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,20 €

„Když je práce koníčkem“ Na Farmě: Hospodaření se širokým záběrem Na poli: Organická hmota v půdě Ve stáji: Chov koní Technika: Dopravní technika

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,20 €

„Výstavní holštýnky z rodinné farmy“ Na farmě: Reportáž z Milošovic Na poli: Netradiční plodiny Ve stáji: Chov prasat Technika: Krmné vozy

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,20 €

„Masný skot jako rodinné podnikání“ Na farmě: Reportáž z Koňákova Na poli: Vinohradnictví a vinařství Ve stáji: Odchov telat Technika: Secí stroje

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,20 €

„Vztah ke koním se dědí“ Na farmě: Reportáž z Milínova Na poli: Ochrana rostlin Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Postřikovače

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,20 €

„Nabídka výrobků je široká“ Na farmě: Reportáž z Horních Dvorců Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat Technika: Stroje na sklizeň pícnin

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,20 €

„Úspěch začíná odchovem“ Na farmě: Reportáž z Vlčnova Na poli: Výživa rostlin Ve stáji: Chov včel Technika: Mlátičky

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,20 €

„Návštěva na ekofarmě roku“ Na farmě: Reportáž z Hory svaté Kateřiny Na poli: Meziplodiny a greening Ve stáji: Chov ovcí a koz Technika: Cisterny a aplikační technika

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,20 €

„Výstava s rekordní účastí“ Naše pole: Nabočany 2022 Na poli: Ozimé obilniny Ve stáji: Zoohygiena, welfare a zdraví zvířat Technika: Rozmetadla

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,20 €

„Na návštěvě v Báňovicích“ Na farmě: Venkov potřebuje pestrost Na poli: Pěstování pícnin Ve stáji: Pastva a pastevní porosty Technika: Pásové a polopásové traktory

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,20 €

Na farmě: Do Vraňan nejen na jahody Na poli: Pěstování brambor Ve stáji: Chov skotu Technika: Stroje na zpracování půdy

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,20 €

„Beef show se vydařila“ Na farmě: Vinařství Oulehla si za svými víny stojí Na poli: Skladování rostlinných produktů Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Manipulační technika

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,20 €

„Pokračování v úspěšné tradici“ Na farmě: Reportáž z Tvrdonic Na poli: Jarní olejniny Ve stáji: Péče o mláďata přežvýkavců Technika: Technika pro živočišnou výrobu

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,20 €

„S holýma rukama, nadšením a odhodláním“

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,20 €

„Krásná krajina je pestrá“ Na farmě: Pestrá krajina 2020 Na poli: Novinky v ochraně rostlin Ve stáji: Chov malých přežvýkavců Technika: Sklizeň pícnin

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,20 €

Na farmě: Reportáž z Domašína Na poli: Jarní ječmen Ve stáji: Výživa a krmení zvířat Technika: Traktory

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,20 €

„Koně hrají prim“ Na farmě: Z lodiček do 'gumáků' Na poli: Ozimá řepka Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat Technika: Stroje na zpracování půdy

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,20 €

Na farmě: Borecký dvůr začátkem nové cesty Na poli: VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Ve stáji: Prevence chorob Technika: Mulčovače

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
1,20 €

„Farma se sýrárnou jako splněný sen“ Na farmě: Co více si pro náš venkov přátnull Na poli: Podzimní ochrana rostlin Ve stáji: Chov drůbeže Technika: Manipulační technika

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
1,20 €

„Od těžkých půd po písčité“ Na farmě: Hospodaření na předměstí moravské metropole Na poli: Využití netradičních plodin Ve stáji: Objemná krmiva Technika: Cisterny a aplikační technika

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
1,20 €

„V duchu rodinné tradice“ Na farmě: Štěstí přeje připraveným Na poli: Pěstování cukrovky Ve stáji: Šlechtění a reprodukce Technika: Sklízecí řezačky

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,20 €

„Akvaponie na vzestupu“ Akce: Veletrhy ožívají Na poli: Výživa rostlin Ve stáji: Chov ryb a rybníkářství Technika: Postřikovače

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,20 €

„Den Zemědělce se vydařil“ Na Farmě: Aktivity nejen zemědělské Na poli: Trvalé travní porosty Ve stáji: Pastva a pastevní technologie Technika: Secí stroje

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,20 €

„Návštěva u nového předsedy ČSCHMS“ Na farmě: Dexter, to je srdeční záležitost Na poli: Genetické modifikace Ve stáji: Chov včel Technika: Lesní nástavby

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
1,20 €

Na farmě: Reportáž z Pržna Na poli: Ovocnářství Ve stáji: Využití TTP a slámy Technika: Manipulátory