Obálka časopisu Farmář

Farmář Magazín pre modernú farmu

Skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 1210-9789
Počet strán 76 – 92
Cena na stánku 2,80 €
Vydanie za rok 12 vydanie
Vychádza od roku 1995

Varianty predplatného


Farmář ročné (12 vydanie)
elektronická verze
14,40 €

Farmář polročné (6 vydanie)
elektronická verze
7,20 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verze
od 1,20 €

Popis


Cílovou skupinou čtenářů jsou rodinné farmy a podniky s kombinovanou zemědělskou výrobou. Odběrateli jsou jak velké zemědělské podniky, tak drobní farmáři. Časopis svou vstřícnou formou nabízí aktuální informace za zemědělství, odborné články a reportáže z praxe. Rozdělen je do rubrik Zemědělská politika, Na poli, Ve stáji a stroje. Časopis doplňují rubriky Evropská unie, Ekologické zemědělství, Zajímavosti, Na farmě, Komodity, Historie, Zahraničí a další. Odborný měsíčník má rozsah minimálně 80 stran.


Archív vydaní

Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2024

č. 6/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Hospodaření v souladu s přírodou“
 • Na farmě: Cesta k biofarmě, kde to žije
 • Na poli: Práce s daty v zemědělství
 • Ve stáji: Chov monogastrů
 • Technika: Kypřiče
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2024

č. 5/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Vinařství je kumšt“
 • Na farmě: Plníme si svůj sen
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výroba objemných krmiv
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2024

č. 4/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Pohoda v šumavském podhůří“
 • Na farmě: Ráj nejen pro rodiny s dětmi
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2024

č. 3/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Vítězná farma má budoucnost“ Na farmě: Úspěch díky spolupráci rodiny Na poli: Inovativní zemědělství Ve stáji: Správný odchov mláďat Technika: Senážní vozy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2024

č. 2/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Láska k herefordům trvá“
 • Na farmě: Moderní ekofarma z Bruntálska
 • Na poli: Jarní výživa a stimulace porostů
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Manipulační technika na farmě
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2024

č. 1/2024


Cena vydání
1,20 €

 • „Udržitelné a ekologické farmaření“
 • Na farmě: FARMOU ROKU JE VINAŘSTVÍ
 • Na poli: MEZIPLODINY A GREENING
 • Ve stáji: STAVBY A REKONSTRUKCE NA FARMĚ
 • Technika: TRAKTORY
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2023

č. 12/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „V souladu s přírodou i lidmi“
 • Na farmě: Třígenerační hospodaření na Moravě
 • Na poli: Herbicidní ochrana
 • Ve stáji: Reprodukce v chovech
 • Technika: Sklizeň sena a slámy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2023

č. 11/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Čtyři hektary biozeleniny“
 • Na farmě: PRAXE PRO FARMÁŘSKOU ŠKOLU
 • Na poli: TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY
 • Ve stáji: CHOV KONÍ A AGROTURISTIKA
 • Technika: MANIPULÁTORY NA FARMĚ
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2023

č. 10/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Modrá úroda z Čejkovic“
 • Na farmě: Tři hektary borůvek a jedna rodina
 • Na poli: Organická hmota v půdě
 • Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Rekordní návštěva i prodeje“
 • Na farmě: Na slavnostech v Drásově
 • Na poli: Pěstování máku
 • Ve stáji: Welfare v chovech zvířat
 • Technika: Vekoobjemové návěsy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Brambory mají budoucnost“
 • Na farmě: Rodinná farma jako skvělý tým
 • Na poli: Luskoviny a okopaniny
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „VE ZNAMENÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ“
 • Na farmě: PŘÍRODA, PEČLIVOST, POKORA A PÍLE
 • Na poli: PODZIMNÍ OCHRANA A VÝŽIVA ROSTLIN
 • Ve stáji: CHOV DRŮBEŽE
 • Technika: ROZMETADLA
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Úspěšné rodinné hospodářství“
 • Na farmě: Zelenina z Brna
 • Na poli: Agrolesnictví
 • Ve stáji: Produkce mléka
 • Technika: Čelní nakladače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Tady roste krmení“
 • Na farmě: V Brně to žilo
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výroba objemných krmiv
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Rodinná farma s budoucností“
 • Na farmě: Rodinná farma s výsledky
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „Vztah ke koním i rodné hroudě“
 • Na farmě: Tradice hospodaření pokračuje
 • Na poli: Pěstování brambor
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Pneumatiky
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „K narozeninám vlastní mlékárna“
 • Na farmě: Nejlepší z Farmy roku
 • Na poli: Jarní výživa a stimulace porostů
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,20 €

 • „I precizní zemědělství si žádá selský rozum“
 • Na farmě: Reportáž ze Sirákova
 • Na poli: Půdoochranná opatření
 • Ve stáji: Správný odchov mláďat
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Chceme být strojově soběstační“
 • Na farmě: Výborné hovězí z Vídně
 • Na poli: Zemědělství 4.0
 • Ve stáji: Welfare hospodářských zvířat
 • Technika: Přibližování dřevní hmoty
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Beef show se vydařila“
 • Na farmě: Vinařství Oulehla si za svými víny stojí
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,20 €

 • Na farmě: Do Vraňan nejen na jahody
 • Na poli: Pěstování brambor
 • Ve stáji: Chov skotu
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Na návštěvě v Báňovicích“
 • Na farmě: Venkov potřebuje pestrost
 • Na poli: Pěstování pícnin
 • Ve stáji: Pastva a pastevní porosty
 • Technika: Pásové a polopásové traktory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Výstava s rekordní účastí“
 • Naše pole: Nabočany 2022
 • Na poli: Ozimé obilniny
 • Ve stáji: Zoohygiena, welfare a zdraví zvířat
 • Technika: Rozmetadla
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Návštěva na ekofarmě roku“
 • Na farmě: Reportáž z Hory svaté Kateřiny
 • Na poli: Meziplodiny a greening
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Úspěch začíná odchovem“
 • Na farmě: Reportáž z Vlčnova
 • Na poli: Výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Mlátičky
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Nabídka výrobků je široká“
 • Na farmě: Reportáž z Horních Dvorců
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Výživa hospodářských zvířat
 • Technika: Stroje na sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Vztah ke koním se dědí“
 • Na farmě: Reportáž z Milínova
 • Na poli: Ochrana rostlin
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Masný skot jako rodinné podnikání“
 • Na farmě: Reportáž z Koňákova
 • Na poli: Vinohradnictví a vinařství
 • Ve stáji: Odchov telat
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Výstavní holštýnky z rodinné farmy“
 • Na farmě: Reportáž z Milošovic
 • Na poli: Netradiční plodiny
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Krmné vozy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,20 €

 • „Když je práce koníčkem“
 • Na Farmě: Hospodaření se širokým záběrem
 • Na poli: Organická hmota v půdě
 • Ve stáji: Chov koní
 • Technika: Dopravní technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Návštěva u nového předsedy ČSCHMS“
 • Na farmě: Dexter, to je srdeční záležitost
 • Na poli: Genetické modifikace
 • Ve stáji: Chov včel
 • Technika: Lesní nástavby
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Den Zemědělce se vydařil“
 • Na Farmě: Aktivity nejen zemědělské
 • Na poli: Trvalé travní porosty
 • Ve stáji: Pastva a pastevní technologie
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Akvaponie na vzestupu“
 • Akce: Veletrhy ožívají
 • Na poli: Výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov ryb a rybníkářství
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2021

č. 9/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „V duchu rodinné tradice“
 • Na farmě: Štěstí přeje připraveným
 • Na poli: Pěstování cukrovky
 • Ve stáji: Šlechtění a reprodukce
 • Technika: Sklízecí řezačky
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2021

č. 8/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Od těžkých půd po písčité“
 • Na farmě: Hospodaření na předměstí moravské metropole
 • Na poli: Využití netradičních plodin
 • Ve stáji: Objemná krmiva
 • Technika: Cisterny a aplikační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2021

č. 7/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Farma se sýrárnou jako splněný sen“
 • Na farmě: Co více si pro náš venkov přátnull
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2021

č. 6/2021


Cena vydání
1,20 €

 • Na farmě: Borecký dvůr začátkem nové cesty
 • Na poli: VYUŽITÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY
 • Ve stáji: Prevence chorob
 • Technika: Mulčovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2021

č. 5/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Koně hrají prim“
 • Na farmě: Z lodiček do 'gumáků'
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Stroje na zpracování půdy
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2021

č. 4/2021


Cena vydání
1,20 €

 • Na farmě: Reportáž z Domašína
 • Na poli: Jarní ječmen
 • Ve stáji: Výživa a krmení zvířat
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2021

č. 3/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Krásná krajina je pestrá“
 • Na farmě: Pestrá krajina 2020
 • Na poli: Novinky v ochraně rostlin
 • Ve stáji: Chov malých přežvýkavců
 • Technika: Sklizeň pícnin
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2021

č. 2/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „S holýma rukama, nadšením a odhodláním“
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2021

č. 1/2021


Cena vydání
1,20 €

 • „Pokračování v úspěšné tradici“
 • Na farmě: Reportáž z Tvrdonic
 • Na poli: Jarní olejniny
 • Ve stáji: Péče o mláďata přežvýkavců
 • Technika: Technika pro živočišnou výrobu
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2020

č. 12/2020


Cena vydání
1,20 €

 • Na farmě: Reportáž z Pržna
 • Na poli: Ovocnářství
 • Ve stáji: Využití TTP a slámy
 • Technika: Manipulátory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2020

č. 11/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Rychlé dojení i na pastvě“
 • na farmě: Reportáž ze Suchohrdlů
 • Na poli: Trvalé travní porosty
 • Ve stáji: Chov skotu
 • Technika: Secí stroje
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2020

č. 10/2020


Cena vydání
1,20 €

 • Na farmě: Reportáž z KOPEČE
 • Na poli: Meziplodiny
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Dopravní technika
 • +Příloha
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2020

č. 9/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Nizozemsko na Vysočině“
 • Politika: Reportáž z Peršíkova
 • Na poli: Půdoochranná opatření
 • Ve stáji: Výživa a krmení hospodářských zvířat
 • Technika: Postřikovače
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2020

č. 8/2020


Cena vydání
1,20 €

 • politika: Reportáž z Karpentné
 • Na poli: Naše pole 2020
 • Ve stáji: Chov koní
 • Technika: Cisterny
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2020

č. 7/2020


Cena vydání
1,20 €

 • Politika: Reportáž z Veselého Gruntu
 • Na poli: Výsledky šlechtění rostlin
 • Ve stáji: Modernizace farmy pro chov zvířat
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2020

č. 6/2020


Cena vydání
1,20 €

 • Politika: Reportáž z jelení farmy
 • Na poli: Kvalita produkce
 • Ve stáji: Reprodukce hospodářských zvířat
 • Technika: Pícniny
 • Farmář Speciál
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2020

č. 5/2020


Cena vydání
1,20 €

 • Politika: I specializace může být efektivní
 • Na poli: Ozimá řepka
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2020

č. 4/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Koně jako nový směr“
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2020

č. 3/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Budoucnost je v dětech“.
 • Politika: Farma roku 2019
 • Na poli: Ochrana a výživa rostlin
 • Ve stáji: Chov prasat
 • Technika: Aplikace hnojiv
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2020

č. 2/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Situace v chovu králíků“. Politika: Farma roku je z jihu Čech.
 • Na poli: Pěstování máku.
 • Ve stáji: Chov ovcí.
 • Technika: Stroje pro údržbu TTP.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2020

č. 1/2020


Cena vydání
1,20 €

 • „Farma s budoucností“. Politika: Reportáž z Kostic.
 • Na poli: Skladování rostlinných produktů.
 • Ve stáji: Kvalita živočišných produktů.
 • Technika: Stroje na zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2019

č. 12/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Na Vánoce bude kapra dostatek“. Na farmě: Boření zažitých mýtů.
 • Na poli: opatření proti erozi.
 • Ve stáji: Chov monogastrů.
 • Technika: Překládací vozy.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2019

č. 11/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Kamarádské a nenáročné krávy“. Politika: Normande znamená svobodu pro farmáře. Na poli: Ovocný sad.
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz.
 • Technika: nižší výkonové řady Sklízecích mlátiček.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2019

č. 10/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Zemědělská technika pod hradem Kámen“. Politika: Vlastní pivovar i muzeum.
 • Na poli: Výsledky sklizně.
 • Ve stáji: Netradiční drůbež.
 • Technika: Lisování a balení.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2019

č. 9/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Bohatý program Země živitelky“. Politika: O výrobcích rozhoduje zákazník.
 • Na poli: Organická hmota v půdě.
 • Ve stáji: Chov ryb v malých nádržích.
 • Technika: Manipulátory na farmě.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2019

č. 8/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Farma otevřená veřejnosti“. Politika: důsledky dohody s uskupením Mercosur.
 • Na poli: výsledky šlechtění rostlin.
 • Ve stáji: Genetika prasat.
 • Technika: Posklizňové zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2019

č. 7/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Nabočany po devatenácté“. Politika: Kam směřuje moderní zemědělství.
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Drůbež na podestýlce.
 • Technika: Komfortní výbava traktorů.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2019

č. 6/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Na polní dny za novinkami“. Politika: Počet kontrol je limitovaný zdroji.
 • Na poli: Integrovaná ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Stavby a technologie.
 • Technika: Traktory pro sady a vinice.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2019

č. 5/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Aby chov přinášel také radost“. Politika: Chceme navrhnout optimalizační kroky.
 • Na poli: Pěstování hrachu.
 • Ve stáji: Menší chovy prasat.
 • Technika: Aplikace hnojiv.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2019

č. 4/2019


Cena vydání
1,20 €

 • Zlato pro Démona. Politika: Letošní rok by mohl být stabilnější.
 • Na poli: Chytrá pomůcka v ochraně rostlin.
 • Ve stáji: Chov masného skotu.
 • Technika: Lesní traktory.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2019

č. 3/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Úspěchy nejen na vinařském poli“. Politika: Připravují se pravidla pro sociální zemědělství.
 • Na poli: ozimá řepka.
 • Ve stáji: Správný odchov telat.
 • Technika: Tažené postřikovače.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2019

č. 2/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Holštýnky dojí více“. Politika: Moderní fakulta by měla být silná i ve vědě.
 • Na poli: Sladovnický ječmen.
 • Ve stáji: Ketóza v chovech.
 • Technika: Doprava v zemědělství.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 1/2019

č. 1/2019


Cena vydání
1,20 €

 • „Díky kapkové závlaze dobré výnosy“. Politika: Čeká se stoupající poptávka po mléce.
 • Na poli: Brambory.
 • Ve stáji: Řádně spravovaná pastvina.
 • Technika: Stroje pro údržbu pastvin.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 12/2018

č. 12/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Překvapivě dobré místo“
 • Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli
 • Na poli: Jarní olejniny
 • Ve stáji: Technologie v ŽV
 • Technika: Doprava v zemědělství
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 11/2018

č. 11/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Absolutní welfare“. Politika: Vazby mezi výrobci a spotřebiteli.
 • Na poli: Brambory.
 • Ve stáji: Genetika a šlechtění.
 • Technika: Rozmetadla.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 10/2018

č. 10/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Tady roste kvalita pro ovocnáře“.
 • Politika: Chmelařské oblasti byly postiženy suchem.
 • Na poli: Brambory a cukrová řepa.
 • Ve stáji: Dojicí technika.
 • Technika: Postřikovače.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 9/2018

č. 9/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „V Českých Budějovicích padl rekord“.
 • Politika: Situace chovatelů je velmi tíživá.
 • Na poli: Podzimní ochrana rostlin.
 • Ve stáji: Stavby a rekonstrukce v ŽV.
 • Technika: Traktory.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 8/2018

č. 8/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Velký zájem o sklizeň zeleniny“. Politika: Svaz má výhrady k návrhu společné zemědělské politiky.
 • Na poli: Pšenice ozimá.
 • Ve stáji: Zoohygiena a zdraví zvířat.
 • Technika: Komunální technika a mulčovače.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 7/2018

č. 7/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Opravdu velcí koně“. Politika: Řezníků i pekařů je stále málo.
 • Na poli: Skladování zrnin.
 • Ve stáji: Výživa zvířat.
 • Technika: Zpracování půdy.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 6/2018

č. 6/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Sklizeň píce u Holčáků“. Politika: České zemědělství je na vysoké úrovni.
 • Na poli: Genetika a šlechtění polních plodin. Ve stáji: Chov masného skotu.
 • Technika: Sklízecí mlátičky a lisy.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 5/2018

č. 5/2018


Cena vydání
1,20 €

 • „Nadšení z techniky“. Politika: Může mít Brexit vliv na české zemědělcenull
 • Na poli: Řepka ozimá.
 • Ve stáji: Chov ovcí a koz.
 • Technika: Technika pro ŽV.
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 4/2018

č. 4/2018


Cena vydání
1,20 €

 • Politika: Vztahy obcí a zemědělců nejsou stejné
 • Na poli: Trvalé travní porosty a meziplodiny
 • Ve stáji: Výroba, skladování a konzervace krmiv
 • Technika: Manipulační technika
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 3/2018

č. 3/2018


Cena vydání
1,20 €

 • "Poctivě s láskou
 • " POLITIKA: Výzkum se neobejde bez praxe
 • NA POLI: Jarní ochrana rostlin
 • VE STÁJI: Chov dojeného skotu- TECHNIKA: Traktory
Obálka titulu Farmář - vydanie č. 2/2018

č. 2/2018


Cena vydání
1,20 €

 • Úspěšná včelí farma
 • Politika: Chovatelé by uvítali stabilizaci ceny
 • Na poli: Výživa rostlin a stimulace
 • Ve stáji: Chov drůbeže
 • Technika: Sklizeň pícnin