Obálka časopisu Mechanizace zemědělství

Mechanizace zemědělství odborný časopis pre poľnohospodársku a lesnú techniku

skupina: Odborné poľnohospodárske časopisy, ISSN: 0373-6776
počet strán 88 - 100
cena na stánku 3,40 €
vychádza 12 vydanie
vychádza od roku 1951

Varianty predplatného


Roční predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
19,20 €

Pololetní predplatné (12 vydanie)
elektronická verzia
9,60 €

Jednotlivé vydání (1 vydanie)
elektronická verzia
od 1,60 €

Popis


Cieľovou skupinou sú pracovníci, rozhodujúci o investíciách do poľnohospodárskej techniky a technológií. Časopis informuje o novinkách i praktických skúsenostiach s poľnohospodárskou technikou. Na jeho stránkach sa pravidelne objavujú postrehy z výstav a prehliadok, reportáže z prevádzky, testy a tabuľkové prehľady strojov. Jednotlivé čísla celofarebného mesačníka sú tematicky zamerané. Rozsah časopisu je približne 90 strán. Mechanizácia poľnohospodárstva má významné zastúpenie aj u čitateľov v Slovenskej republike a bola zaradená medzi odborné recenzované časopisy.


Archív vydaní

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 1/2023

č. 1/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Traktory

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 2/2023

č. 2/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zpracování půdy a setí

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 3/2023

č. 3/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Sklizeň pícnin

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 4/2023

č. 4/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Sklizeň obilnin

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 5/2023

č. 5/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Precizní zemědělství

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 6/2023

č. 6/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Doprava a manipulace

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 7/2023

č. 7/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Traktory pro speciální využití

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 8/2023

č. 8/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Systémy zpracování půdy

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 9/2023

č. 9/2023


Cena vydání
1,60 €

Téma: Aplikace hnojiv

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 1/2022

č. 1/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Traktory

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 2/2022

č. 2/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Zpracování půdy a setí

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 3/2022

č. 3/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Sklizeň pícnin

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 4/2022

č. 4/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Sklizeň obilnin

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 5/2022

č. 5/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Precizní zemědělství

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 6/2022

č. 6/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Doprava a manipulace

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 7/2022

č. 7/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Traktory pro speciální využití

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 8/2022

č. 8/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Systémy zpracování půdy

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 9/2022

č. 9/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Aplikace hnojiv

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 10/2022

č. 10/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Krmné vozy

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 11/2022

č. 11/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Lesní technika

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 12/2022

č. 12/2022


Cena vydání
1,60 €

Téma: Postřikovače

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 10/2021

č. 10/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Krmné vozy New Holland: S novou kabinou Horizon Ultra Horsch: Plevele potlačují prutové brány Cura ST Massey Ferguson: Představují se modelové řady 6S a 7S Case IH: Inovované Optumy sází na konektivitu

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 11/2021

č. 11/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Lesní technika

Obálka titulu Mechanizace zemědělství - vydanie č. 12/2021

č. 12/2021


Cena vydání
1,60 €

Téma: Postřikovače